Zasady dodawania opinii oraz wpisów na forum.wp.pl

Chcesz, żeby Twoje zdanie poznała cala Polska? Dodaj swój komentarz! Wszystkie opinie znajdujące się pod artykułami publikowanymi na Portalu WP, trafiają automatycznie na serwis forum.wp.pl w postaci wpisów. Poniżej znajduje się zbiór zasad dodawania opinii oraz regulamin korzystania z serwisu forum.wp.pl w Portalu Wirtualna Polska.

Czego nie wolno?

Będziemy usuwać opinie (zgodnie z postanowieniami regulaminu forum.wp.pl), które:

 1. zawierają treści dyskryminujące rasę, narodowość, język, religię, a także nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny,
 2. są wulgarne, zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne, naruszają zasady współżycia społecznego,
 3. zawierają dane osobowe i teleadresowe,
 4. zawierają reklamy produktów lub usług,
 5. propagują alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające,
 6. obrażają osoby publiczne,
 7. łamią prawa autorskie lub przyczyniają się do ich naruszania,
 8. zawierają uwagi skierowane obsługi serwisu.

Netykieta

Zapoznajcie się z ogólnymi zasadami savoir-vivre obowiązującymi w serwisie forum.wp.pl, czyli z Netykietą. Nie są to nakazy czy zakazy, ale jedynie prośby, których przestrzeganie sprawi, że dyskusja będzie przebiegać łatwo i przyjemnie.

Wszyscy użytkownicy serwisu forum.wp.pl, a także osoby dodające opinie pod artykułami publikowanymi na portalu Wirtualna Polska będą Tobie wdzięczni, jeśli:

 1. nie będziesz pisać wyłącznie WIELKIMI LITERAMI, bo oznaczałoby to, że krzyczysz,
 2. będziesz przestrzegać zasad ortografii,
 3. będziesz unikać pisania długich ciągów znaków interpunkcyjnych, np. !!!!! ???????,
 4. nie będziesz obrażać innych uczestników dyskusji,
 5. nie będziesz wdawać się w kłótnie. Unikaj trolli - osób, które celowo umieszczają kontrowersyjne wypowiedzi, aby wywołać konflikt, obrazić, ośmieszyć,
 6. nie będziesz spamował, czyli umieszczał tej samej wypowiedzi w wielu miejscach na forum,
 7. nazwy zakładanych przez Ciebie forów i tematów będą zwięzłe, zrozumiałe i nie będą dublować wcześniej założonych forów i tematów,
 8. będziesz dodawać tematy oraz wpisy zgodne z tematyką forum.

Masz pytanie, problem, propozycję?

Jeśli masz pytanie, problem czy propozycję ? skontaktuj się z nami za pomocą formularza.


Regulamin korzystania z Serwisu Forum.

I. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Forum.
 2. Serwis Forum jest udostępniany Użytkownikom przez "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakładowym w wysokości 67.980.024,- złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
 3. Serwis Forum umożliwia Użytkownikom wymianę informacji i Opinii oraz prowadzenie dyskusji pomiędzy Użytkownikami, zaprezentowanie osoby Użytkownika oraz zamieszczanie i przechowywanie Treści Użytkowników w Serwisie Forum lub/i Serwisach internetowych WP (hosting) i ich nieodpłatne udostępnianie innym Użytkownikom do czytania lub/i oglądania lub/i komentowania.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze:
  1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu usług świadczonych w Serwisie, po spełnieniu przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Forum.
 2. WP - oznacza "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C.
 3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz
  2. korzysta z Serwisu w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w celach niezarobkowych i w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika lub/i Treści Użytkownika lub/i innych osób.
 4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez WP w domenach internetowych, do których przysługują prawa WP.
 5. Serwis lub Serwis Forum - oznacza Serwis internetowy prowadzony przez WP, dostępny pod adresem internetowym www.forum.wp.pl.
 6. Plik - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie lub grafikę.
 7. Formularz - oznacza Strony internetowe w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi założenie Konta Portalu Wirtualna Polska oraz Profilu w Serwisie, a także korzystanie z Funkcjonalności Serwisu i przekazanie WP danych i informacji o Użytkowniku( w tym danych osobowych).
 8. Interfejs ? oznacza Strony internetowe w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Funkcjonalności Serwisu oraz realizację prawa dostępu do danych Użytkownika, w tym danych osobowych Użytkownika i ich poprawiania.
 9. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, Interfejs i Formularze udostępniane Użytkownikowi w sieci Internet w celu korzystania z Funkcjonalności Serwisu. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane i obsługiwane przez odpowiednie oprogramowanie.
 10. Funkcjonalności Serwisu - oznaczają dostępne w Serwisie formy i możliwości (w tym techniczne) wymiany informacji i Opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, zaprezentowania osoby Użytkownika, jego danych i informacji o Użytkowniku, zamieszczania i przechowywania Treści Użytkowników w Serwisie Forum lub/i Serwisach internetowych WP oraz ich nieodpłatnego udostępniania innym Użytkownikom do czytania lub/i oglądania lub/i komentowania, a także zakładania i prowadzenia Forów prywatnych i Forów eksperckich oraz prowadzenia i przechowywania w Serwisie korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami. Wszystkie Funkcjonalności Serwisu są zautomatyzowane i obsługiwane przez Narzędzia internetowe.
 11. Wizytówka - oznacza powierzchnię Serwisu i Funkcjonalność Serwisu umożliwiającą Użytkownikowi zamieszczenie, prezentację, zmianę i przechowywanie nazwy Użytkownika (tzw. nicka), Pliku dotyczącego Użytkownika (tzw. awataru) i opisu Użytkownika, stanowiących przedstawienie się Użytkownika w Serwisie. Dane i informacje zamieszczone w Wizytówce publikowane są dla wszystkich Użytkowników. Wizytówka Eksperta jest odpowiednio oznaczona w Serwisie w celu wskazania innym Użytkownikom, że jest to Wizytówka Eksperta.
 12. Profil - oznacza powierzchnię Serwisu i Funkcjonalność Serwisu umożliwiającą Użytkownikowi:
  1. prezentowanie osoby Użytkownika, jego danych i informacji o Użytkowniku, w szczególności poprzez założenie Wizytówki;
  2. prowadzenie korespondencji z innymi Użytkownikami Serwisu za pośrednictwem Stron internetowych Serwisu;
  3. wybór opcji wyświetlania Forów prywatnych;
  4. gromadzenie i przechowywanie informacji o innych Użytkownikach Serwisu w ramach wyodrębnionych list Użytkowników i dostępnych Funkcjonalności Serwisu;
  5. zamieszczanie Treści wymagających posiadania Profilu w Serwisie;
  6. przechowywanie list Wpisów, Forów prywatnych i Opinii zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie lub/i Serwisach internetowych WP.
  Profil Użytkownika jest dostępny do oglądania lub/i czytania dla wszystkich Użytkowników.
 13. Zablokowanie Użytkownika - oznacza stan, w którym Użytkownik nie może z przyczyn określonych w Regulaminie korzystać z Funkcjonalności Serwisu wymagających założenie Profilu w Serwisie.
 14. Zablokowanie Treści Użytkownika - oznacza stan, w którym Treści Użytkownika nie są dostępne ? odpowiednio ? w Serwisie lub innych Serwisach internetowych prowadzonych przez WP (dostęp do Treści jest uniemożliwiony) z przyczyn określonych w Regulaminie lub/i właściwych przepisach prawa.
 15. Zablokowanie Forum prywatnego - oznacza stan, w którym Forum prywatne Użytkownika nie jest dostępne w Serwisie (dostęp do Forum prywatnego Użytkownika jest uniemożliwiony) z przyczyn określonych w Regulaminie lub właściwych przepisach prawa.
 16. Strona internetowa - stanowi prezentację danych, przesyłanych częściowo lub w całości przez Internet, odczytywanych przy pomocy specjalnego oprogramowania, nazywanego "przeglądarką internetową" lub za pośrednictwem innego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego odbiór takich danych. Strona internetowa może zawierać w szczególności tekst, pliki graficzne, pliki multimedialne, skrypty, oprogramowanie.
 17. Serwis internetowy ? oznacza zbiór Stron internetowych zbudowany według określonej struktury, objęty określonym standardem przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji, zawierający treści i usługi związane z określoną tematyką, dostępny w Internecie w określonych domenach internetowych.
 18. Serwisy internetowe WP ? oznaczają Serwisy internetowe prowadzone przez WP, które umożliwiają Użytkownikom zamieszczanie i publikowanie ich Opinii w tych Serwisach i jednocześnie w Serwisie Forum, z wykorzystaniem odpowiedniej Funkcjonalności Serwisu.
 19. Wpis - oznacza wypowiedź zamieszczoną na Forum przez Użytkownika wraz z Plikiem lub bez Pliku.
 20. Forum - oznacza powierzchnię Serwisu, na której zamieszczane są Wpisy i Opinie Użytkowników, wyodrębnioną ze względu na określony temat tych Wpisów i Opinii.
 21. Forum serwisowe - oznacza Forum założone w Serwisie przez WP, którego tematykę ustala WP.
 22. Forum prywatne - oznacza Forum założone w Serwisie przez Użytkownika, którego tematykę określa Użytkownik.
 23. Forum eksperckie ? oznacza Forum prywatne założone w Serwisie przez Eksperta, którego tematykę określa Pytanie Użytkownika.
 24. Ekspert ? oznacza Użytkownika oznaczonego przez WP w Serwisie jako ekspert w danej dziedzinie nauki, wiedzy lub kultury.
 25. Założyciel Forum - oznacza Użytkownika lub Eksperta, który założył swoje Forum prywatne/Forum eksperckie w Serwisie.
 26. Pytania ? oznaczają pytania zadawane Ekspertom przez Użytkowników za pomocą odpowiedniej Funkcjonalności Serwisu.
 27. Ikona - oznacza wybrany przez automatyczne Narzędzia internetowe Serwisu kadr z Pliku Użytkownika.
 28. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane, prezentowane, udostępniane przechowywane przez Użytkowników w Serwisie lub/i Serwisach internetowych WP, w tym Wpisy, Opinie, Pytania, Pliki oraz wszelkie dane i informacje.
 29. Opinie - oznaczają opinie zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie lub/i w Serwisach internetowych WP wraz z dołączonymi do nich Plikami lub bez Plików.
 30. Konto Portalu Wirtualna Polska - oznacza konto w rozumieniu postanowień "Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska", zamieszczonego pod adresem internetowym https://profil.wp.pl/regulamin/ramka_2.html

III. Zakres korzystania z Serwisu Forum.

 1. Serwis Forum umożliwia Użytkownikom:
  1. wymianę informacji i Opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów, zadawanie Pytań oraz zakładanie Forów prywatnych i Forów eksperckich;
  2. zaprezentowanie osoby Użytkownika, jego danych i informacji o Użytkowniku poprzez założenie Profilu i Wizytówki w Serwisie;
  3. zamieszczanie, publikowanie i przechowywanie Treści Użytkowników w Serwisie Forum lub/i Serwisach internetowych WP oraz ich nieodpłatne udostępnianie innym Użytkownikom do czytania lub/i oglądania lub/i komentowania;
  4. prowadzenie i przechowywanie w Serwisie korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami;
  5. zakładanie Forów prywatnych i Forów eksperckich oraz administrowanie tymi Forami przez Założycieli Forów;
  6. gromadzenie i przechowywanie informacji o innych, posiadających Profil i Wizytówkę w Serwisie, Użytkownikach Serwisu w ramach wyodrębnionych list Użytkowników (np. Moi znajomi) i dostępnych Funkcjonalności Serwisu. Dokonywanie przez Użytkownika czynności wskazanych w zdaniu poprzednim następuje za pomocą odpowiednich Funkcjonalności Serwisu.
 2. Korzystanie ze wszystkich Funkcjonalności Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez WP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu.
 3. Założenie Profilu i Wizytówki w Serwisie wymaga założenia i posiadania aktywnego (niezablokowanego) Konta Portalu Wirtualna Polska i podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w Formularzu dotyczącym tego Konta lub założenia konta poczty elektronicznej udostępnianej przez WP, zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu i wyrażenia zgód określonych w punkcie IV Regulaminu w odpowiednim Formularzu (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie). Korzystanie z Funkcjonalności Serwisu umożliwiających dokonywanie Wpisów na Forach przeznaczonych dla zalogowanych Użytkowników, dodawanie Plików do Wpisów, zadawanie Pytań Ekspertom oraz założenie i administrowanie Forum prywatnym i Forum eksperckim wymaga założenia Profilu w Serwisie. O konieczności spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, Użytkownik poinformowany zostanie odpowiednim komunikatem przy próbie skorzystania z tych Funkcjonalności Serwisu, które wymagają dokonania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu.
 4. Niezależnie od postanowień punktu III.3 Regulaminu, korzystanie z Funkcjonalności Serwisu może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tych Funkcjonalności.
 5. Korzystanie z Funkcjonalności Serwisu wymienionych w punkcie III.3 Regulaminu nie będzie możliwe w przypadku zablokowania lub/i zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta Portalu Wirtualna Polska z przyczyn określonych w Regulaminie Konta Portalu Wirtualna Polska. Mając powyższe na względzie, w przypadku zablokowania lub/i zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta Portalu Wirtualna Polska, WP jest uprawniona do Zablokowania Użytkownika lub/i Zablokowanie Forum prywatnego Użytkownika lub/i zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu, które wymagają posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta Portalu Wirtualna Polska, bez uprzedniego powiadamiania o tym Użytkownika.
 6. Opinie i Wpisy zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny być zgodne z tematyką Forów. Dane i informacje dotyczące Użytkownika prezentować powinny wyłącznie osobę Użytkownika, który je zamieszcza.
 7. Liczba Forów prywatnych możliwa do założenia w Serwisie przez Użytkownika w tym samym czasie jest wskazana na Stronach internetowych Serwisu.
 8. Założyciel Forum prywatnego (za wyjątkiem Forów eksperckich) może określić kategorie Użytkowników, którzy będą mogli czytać i dokonywać Wpisów na jego Forum prywatnym poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Serwisie.
 9. Forum prywatne Użytkownika zawierające treści przeznaczone dla osób pełnoletnich powinno zostać oznaczone przez niego jako Forum przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Wejście na Forum prywatne przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich poprzedzone jest stosownym komunikatem informującym o przeznaczeniu Forum prywatnego dla osób pełnoletnich.
 10. Założyciel Forum prywatnego (za wyjątkiem Forum eksperckiego) może wskazać administratorów swojego Forum prywatnego, którymi, poza samym Założycielem Forum, mogą być również inni Użytkownicy posiadający Profil w Serwisie.
 11. Założyciel Forum prywatnego (za wyjątkiem Forum eksperckiego) może w każdym czasie zamknąć (usunąć) swoje Forum prywatne z Serwisu bez wskazania przyczyny tego zamknięcia.
 12. Administratorzy Forów prywatnych (za wyjątkiem Forum eksperckiego) mogą usuwać lub/i blokować publikacje Wpisów innych Użytkowników.
 13. Wpisy i Opinie publikowane będą w Serwisie i Serwisach internetowych WP wraz z Wizytówką lub nickiem Użytkownika. Pytania Użytkowników publikowane będą wraz z nickiem Użytkownika, który je zadał.
 14. Założyciel Forum prywatnego nie może uzależnić uczestnictwa w założonym przez niego Forum od spełnienia na jego rzecz przez innych Użytkowników jakichkolwiek korzyści materialnych.
 15. Założyciele i administratorzy Forów prywatnych zobowiązani są do dbania o zgodność Wpisów i Opinii na ich Forach z postanowieniami Regulaminu.
 16. Treści Użytkownika prezentowane i przechowywane będą w Profilu Użytkownika (o ile Użytkownik będzie musiał założyć Profil zgodnie z postanowieniami Regulaminu) oraz na wszystkich powierzchniach Serwisu i Serwisów internetowych WP przeznaczonych do publikacji Treści Użytkowników. Profil i Wizytówka Użytkownika są widoczne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 17. Eksperci odpowiadają Użytkownikom na zadane przez nich Pytania wyłącznie poprzez złożenie Forum eksperckiego i dokonanie na nim Wpisu zawierającego poradę/odpowiedź Eksperta. Tematem Forum eksperckiego jest Pytanie Użytkownika. Eksperci odpowiadają wyłącznie na wybrane przez nich Pytania.
 18. WP nie ponosi odpowiedzialności za treść porad/odpowiedzi Ekspertów, w szczególności za skutki zastosowania się Użytkownika do treści Wpisu dokonanego przez Eksperta.
 19. Pola odpowiednich Formularzy służących do korzystania z Funkcjonalności Serwisu mogą zostać ograniczone przez WP pod względem ilości znaków, jakie Użytkownik będzie mógł zamieścić w polu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy korzystaniu z tych Formularzy.
 20. Treści Użytkownika zamieszczane i przechowywane przez Użytkownika w Serwisie i Serwisach internetowych WP mogą być nieodpłatnie oglądane lub/i czytane lub/i oceniane lub/i komentowane przez innych Użytkowników.
 21. Treści Użytkownika zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w Serwisie i Serwisach internetowych WP w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. WP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Użytkowników w Serwisie i Opiniach zamieszczanych i publikowanych w Serwisach internetowych WP.
 22. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Treści zamieszczane i przechowywane przez Użytkownika w Serwisie i Serwisach internetowych WP mogą być oglądane lub/i czytane lub/i oceniane lub/i komentowane przez innych Użytkowników, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Regulaminie;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne oglądanie lub/i czytanie lub/i ocenianie lub/i komentowanie Treści Użytkownika przez innych Użytkowników, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Regulaminie;
  3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację Treści Użytkownika wraz z nickiem lub/i Wizytówką Użytkownika;
  4. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczenie i przechowywanie Wizytówki Użytkownika przez innych Użytkowników Serwisu na listach Użytkowników tworzonych przez Użytkowników w Serwisie (np. Moi znajomi);
  5. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika skutków usunięcia Forum prywatnego określonych w postanowieniach punktu VI.5 Regulaminu.
 23. W przypadku, gdy Treści lub Fora prywatne Użytkowników naruszać będą postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego albo utrwalone zostaną z błędami, dostęp do takich Treści i Forów prywatnych w Serwisie i Serwisach internetowych WP będzie blokowany (uniemożliwiany), a następnie Treści te mogą być usuwane z serwera WP zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V.16. Regulaminu.
 24. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać w Serwisie są wskazane Użytkownikowi na Stronach internetowych Serwisu. Pliki Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na Stronach internetowych Serwisu nie będą przechowywane w Serwisie. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie spełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w Serwisie lub nie spełniające wymagań technicznych wprowadzonych w Serwisie mogą być zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Plików dostarczonych przez Użytkownika w postaci plików o innym formacie.

IV. Rejestracja Użytkowników Serwisu Forum.

 1. Założenie Profilu i Wizytówki w Serwisie wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki będą musiały zostać spełnione łącznie):
  1. założenia i posiadania aktywnego (niezablokowanego) Konta Portalu Wirtualna Polska;
  2. podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w Formularzu dotyczącym Konta portalu Wirtualna Polska lub założenia konta poczty elektronicznej udostępnianej przez WP;
  3. zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska;
  4. zaakceptowania postanowień Regulaminu;
  5. wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy związanych z korzystaniem z Serwisu, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne), a następnie przesłania tych Formularzy drogą elektroniczną do WP poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
  6. wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu.
 2. Korzystanie z Funkcjonalności Serwisu umożliwiających dokonywanie Wpisów na Forach przeznaczonych dla zalogowanych Użytkowników, dodawanie Plików do Wpisów, zadawanie Pytań Ekspertom oraz założenie i administrowanie Forum prywatnym i Forum eksperckim wymaga, poza dokonaniem czynności wskazanych w punkcie IV.1 Regulaminu, założenia Profilu w Serwisie.
 3. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1. Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy i Interfejsu dostępnych na Stronach internetowych Serwisu i Portalu Wirtualna Polska.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na przetwarzanie przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów zamieszczenia i publikacji jego Opinii w Serwisach internetowych WP.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest WP.
 6. WP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z tych Funkcjonalności Serwisu, które wymagają podania danych osobowych oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Zgoda na przetwarzanie przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z tych Funkcjonalności Serwisu, które wymagają podania przez Użytkownika danych osobowych.
 8. Wypełnienie odpowiednich Formularzy związanych z korzystaniem z Serwisu odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. dane wpisane do Formularzy powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularze i być zgodne z prawdą;
  2. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularzy jest wyłącznie Użytkownik;
  3. w przypadku wskazania przez Użytkownika jako administratora jego Forum prywatnego innej osoby niż sam Użytkownik, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę takiej osoby na przyjęcie funkcji administratora jego Forum prywatnego i oznaczenie jej w Serwisie jako administratora Forum.
 9. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności przesłanie do WP Formularzy i zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w odpowiednich Formularzach związanych z korzystaniem z Serwisu są zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Serwisu;
  4. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z zamieszczeniem i publikacją jego Opinii w Serwisach internetowych WP;
  5. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 10. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub usunięcie danych obowiązkowych w czasie korzystania z Serwisu uprawnia WP do Zablokowania Treści Użytkownika, Zablokowania Forum prywatnego Użytkownika i Zablokowania Użytkownika.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu. Ponadto Narzędzia internetowe Serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych. WP nie ponosi odpowiedzialności za to, że Treści i Opinie Użytkowników będą zawsze dostępne, dokładne i niezawodne oraz przydatne do oglądania ze Stron internetowych. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych w Serwisie, wprowadzanych przez WP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, WP podaje na Stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska.
 2. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Treści zamieszczanych przez niego w Serwisie i w Serwisach internetowych WP w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, prezentację i przechowywanie w Serwisie i w Serwisach internetowych WP oraz bezpłatne oglądanie lub/i czytanie przez innych Użytkowników, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do tych Treści. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści zamieszczanych przez niego w Serwisie i w Serwisach internetowych WP oraz prawo do zezwalania na oglądanie lub/i czytanie tych Treści przez innych Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
 3. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie i w Serwisach internetowych WP nie naruszają praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani wszelkich innych praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść WP z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie i w Serwisach internetowych WP.
 4. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Użytkownika w Serwisie i w Serwisach internetowych WP.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać ? w przypadku, gdy Treści zamieszczane w Serwisie zawierać będą wizerunek innych osób - zgodę osób przedstawionych w tych Treściach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Treści zawierających wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką może ponieść WP z tego tytułu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczanych przez niego w Serwisie i w Serwisach internetowych WP, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 7. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania Treści w Serwisie i w Serwisach internetowych WP oraz do oglądania lub/i czytania tych Treści przez innych Użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie i w Serwisach internetowych WP Treści, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Treści lub jest współtwórcą Treści winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia i udostępniania Treści w Serwisie i w Serwisach internetowych WP na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest - przed zamieszczeniem w Serwisie i w Serwisach internetowych WP Treści, których nie jest twórcą lub którego jest współtwórcą - do skontaktowania się z takimi osobami lub taką organizacją, ustalenia zasad zamieszczenia i udostępnienia Treści w Serwisie i w Serwisach internetowych WP oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie i w Serwisach internetowych WP żadnych Treści, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczenia i udostępnienia Treści w Serwisie i w Serwisach internetowych WP, w tym opłat za zamieszczenie i udostępnienie Treści, które winien uiścić tym osobom i organizacjom z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką może ponieść WP z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści oraz roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi związanymi z Treściami zamieszczonymi i udostępnionymi przez Użytkownika w Serwisie i w Serwisach internetowych WP.
 10. Użytkownik zamieszcza i przechowuje Treści w Serwisie i w Serwisach internetowych WP oraz zezwala na ich oglądanie lub/i czytanie przez innych Użytkowników we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez WP Funkcjonalności Serwisu umożliwiających zamieszczanie, prezentację i przechowywanie Treści Użytkownika oraz ich oglądanie lub/i czytanie przez innych Użytkowników ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że WP nie zamieszcza ani nie udostępnia do czytania lub/i oglądania Treści Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
 11. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie i w Serwisach internetowych WP Treści, które będą zawierały treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa WP i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść WP z tytułu publikowania i przechowywania Treści Użytkownika sprzecznych z postanowieniami zdania poprzedniego.
 12. Korzystanie z Serwisu lub/i możliwości zamieszczania Opinii w Serwisach internetowych WP, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na tworzenie Ikon oraz na zamieszczanie (za pomocą zautomatyzowanych Narzędzi internetowych) Treści Użytkownika lub ich Ikon w Profilu Użytkownika oraz we wszystkich wyodrębnionych częściach Serwisu i Serwisów internetowych WP przeznaczonych do zamieszczania Treści Użytkowników (lub ich Ikon).
 13. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia i przestrzegania przez Użytkownika, którego reprezentuje, postanowień Regulaminu.
 14. Użytkownik akceptuje możliwość ?zajawiania? Treści Użytkownika lub ich skrótów lub ich Ikon (za pomocą zautomatyzowanych Narzędzi internetowych) na wybranych przez WP powierzchniach Stron internetowych prowadzonych przez WP, przeznaczonych do zajawiania Stron internetowych Serwisu, przy czym Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne czytanie/oglądanie zajawek wskazanych w zdaniu poprzednim przez inne osoby ze Stron internetowych prowadzonych przez WP.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie w przyszłości jego Wpisów, Pytań lub/i Opinii (lub ich skrótów) w dowolnej formie poza Stronami internetowymi Serwisu i Serwisów internetowych WP. Wpisy i Opinie Użytkownika (lub ich skróty) mogą być publikowane wraz z nickiem Użytkownika. Z tytułu publikacji określonej w niniejszym punkcie Regulaminu, WP nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Użytkownika żadnego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w przyszłości osobom trzecim jego Wpisów lub/i Pytań lub/i Opinii i/lub ich skrótów w celu ich opublikowania przez te osoby trzecie w dowolnej formie. Wpisy lub/i Pytania lub/i Opinie i/lub ich skróty publikowane będą wraz z nickiem Użytkownika. Z tytułu publikacji określonej w niniejszym punkcie Regulaminu osoby trzecie nie są zobowiązane do zapłaty na rzecz Użytkownika żadnego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.
 16. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, WP jest uprawniona kolejno do:
  1. Zablokowania Treści Użytkownika/Zablokowania Forum prywatnego Użytkownika;
  2. Zablokowania Użytkownika lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług w Serwisie.

   WP Zablokuje Treści Użytkownika/Zablokuje Forum prywatne Użytkownika po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o zamiarze Zablokowania Treści Użytkownika/Zablokowania Forum prywatnego Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu WP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, WP może Zablokować Użytkownika lub/i zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usług w Serwisie (co obejmuje również możliwość zamieszczania Opinii w Serwisach internetowych WP). WP może także Zablokować Użytkownika i zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usług w Serwisie (co obejmuje również możliwość zamieszczania Opinii w Serwisach internetowych WP) w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany stosownym zawiadomieniem. WP może usunąć Treści Użytkownika z serwera WP z chwilą upływu 7 dni od dnia Zablokowania Treści Użytkownika/Zablokowania Forum prywatnego Użytkownika ? lub odpowiednio ? Zablokowania Użytkownika, za wyjątkiem Treści zabezpieczonych na żądanie uprawnionego organu na podstawie przepisów prawa. W przypadku Treści, które Użytkownik może zamieszczać w Serwisie i w Serwisach internetowych WP bez uprzedniego założenia Profilu w Serwisie lub podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika, WP może Zablokować Treści Użytkownika lub/i Zablokować Użytkownika lub/i zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usług w Serwisie (co obejmuje również możliwość zamieszczania Opinii w Serwisach internetowych WP) bez przesyłania Użytkownikowi zawiadomień wskazanych powyżej, a po upływie 7 dni od dnia Zablokowania Treści Użytkownika ? lub odpowiednio ? Zablokowania Użytkownika usunąć Treści Użytkownika z serwera WP, za wyjątkiem Treści zabezpieczonych na żądanie uprawnionego organu na podstawie przepisów prawa.

VI. Rezygnacja z korzystania z Serwisu Forum.

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 2. Usunięcie Profilu Użytkownika oraz jego Forum prywatnego (za wyjątkiem Forów eksperckich) z Serwisu jest możliwe za pomocą odpowiednich Narzędzi internetowych, po uprzednim zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu.
 3. Usunięcie Profilu Użytkownika z Serwisu nie powoduje jednocześnie usunięcia Wpisów i Forów prywatnych tego Użytkownika z Serwisu. W celu usunięcia Wpisów lub/i Forów prywatnych z Serwisu, po dokonanym uprzednio usunięciu Profilu, Użytkownik powinien zgłosić do WP odpowiednie żądanie usunięcia jego Wpisów lub/i Forów prywatnych z Serwisu.
 4. W celu usunięcia Forum eksperckiego z Serwisu, Ekspert powinien zgłosić do WP odpowiednie żądanie usunięcia jego Forum z Serwisu.
 5. Usunięcie Forum prywatnego Użytkownika powoduje usunięcie wszystkich Wpisów wszystkich Użytkowników zamieszczających Wpisy na tym Forum prywatnym.

VII. Zakres odpowiedzialności i prawa WP.

 1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu lub/i jego poszczególnych Narzędzi internetowych, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od WP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Serwisu i zamieszczaniem Opinii w Serwisach internetowych WP.
 3. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od WP.
 4. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego haseł i loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego haseł i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 5. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 6. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 7. WP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie i Opiniach zamieszczanych w Serwisach internetowych WP, w tym za jakiekolwiek dane i informacje.
 8. WP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu, za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 9. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 10. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Serwisu, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. WP zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej Serwisu oraz rozbudowy lub/i zmian form lub/i zakresu korzystania z Serwisu, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 12. WP ma prawo do opatrzenia Stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla Serwisów internetowych prowadzonych przez WP, obejmujących w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i publikowania reklam lub/i ogłoszeń WP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy lub/i ogłoszenia publikowane na powierzchni reklamowej publikowane będą w sposób wskazujący, że zamieszczone zostały przez WP. WP ma prawo do publikowania reklam lub/i ogłoszeń na powierzchni reklamowej w taki sposób, że w chwili ich publikacji (emisji) będą one częściowo zasłaniać Treści Użytkownika. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WP czynności wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 13. Wszelkie prawa do elementów wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu udostępniania tej powierzchni należą w całości do WP.
 14. WP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Serwisu (zamknięcia Serwisu) lub rezygnacji z udostępniania poszczególnych Funkcjonalności Serwisu w terminie 7 dni od dnia złożenia ? odpowiednio ? oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia Serwisu lub oświadczenia o rezygnacji z udostępniania Funkcjonalności Serwisu na Stronie internetowej Serwisu. W przypadku rezygnacji przez WP z udostępniania Funkcjonalności Serwisu, korzystanie z tej Funkcjonalności z chwilą upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zostanie zablokowane, a wszelkie Treści Użytkowników w niej zamieszczone zostaną usunięte z serwera WP, za wyjątkiem Treści zabezpieczonych na żądanie uprawnionego organu na podstawie przepisów prawa. W przypadku rezygnacji przez WP z prowadzenia Serwisu, z chwilą upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu korzystanie z Serwisu zostanie zablokowane, a wszelkie Treści Użytkowników zostaną usunięte z serwera WP, za wyjątkiem Treści zabezpieczonych na żądanie uprawnionego organu na podstawie przepisów prawa.
 15. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 16. WP może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług w Serwisie, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.

VIII. Korespondencja.

 1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej wskazany WP przez Użytkownika w odpowiednim Formularzu.
 2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej: forum@serwis.wp.pl

IX. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu poprzez Formularz znajdujący się na stronie internetowej o adresie internetowym http://pomoc.wp.pl/formularz.html
 2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 (siedem) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem czternastodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację WP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VIII.1. Regulaminu.

X. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej Stronie internetowej Serwisu.
 2. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na Stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.